Sunday, July 30, 2017

Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta

mengomentari buku ini, saya hanya mengamini apa yang dikatakan 'Booklist'

"Sesahaja fabel....gaungnya mendalam."

selamat membaca karya sastra yang tidak biasa kawan :)theculturetrip.com

No comments:

Post a Comment