Saturday, July 16, 2011

Einstein di mata Abraham Pais

Pastilah kejadiannya sekitar tahun 1950. Saya sedang menemani Einstein berjalan dari Institute of Advance Study ke rumahnya, ketika dia tiba-tiba berhenti,menoleh ke arah saya, dan bertanya apakah saya percaya bulan hanya ada kalau saya melihatnya....kami sedang membahas teori kuantum, mengenai apa yang dapat dilakukan dan diketahui dalam perkara pengamatan fisik. Tentu saja, ahli fisika abad keduapuluh itu tidak mengaku punya jawaban yang tepat bagi pertanyaan itu.....

Selagi berjalan pulang, saya sekali lagi memikirkan pertanyaan itu; mengapa orang ini, yang menyumbang begitu amat banyak dalam penciptaan fisika modern, tetap sangat terikat pada pandangan abad kedelapanbelas...?

-Abraham Pais- (NY : Oxford University Press, 1982)

No comments:

Post a Comment